Перейти к материалам
истории

Наші серця — з Україною Обращение к украинским читателям от редакции «Медузы»

Источник: Meduza
Мы публикуем это обращение на трех языках — украинском, русском и английском. Русскую и английскую версии читайте ниже.

Звернення редакції «Медузи» до українських читачів

Дорогі читачі «Медузи» в Україні! 

З першого дня російського вторгнення в Україну «Медуза» виступає проти цієї жахливої війни. Необхідно якомога скоріше зупинити загибель людей. Російські війська повинні залишити територію України. 

Володимир Путін готувався до війни не один рік, а в останні місяці робив це на очах вкрай здивованого світу. Однак ми, як і багато інших, не вірили, що він піде на цей злочин. Тому що війна з Україною — це катастрофа не тільки для України, але й для Росії. Але ми помилилися. 

Марно намагатись вгадати, що відбувається у голові Путіна. Ймовірно, він ненавидить українців, вважає Захід слабким та нікчемним, а росіян — людьми, які не зможуть обійтися без вождя. Все ж саме президент Росії ухвалив рішення, внаслідок якого російська армія перетнула кордон з Україною, і почала вбивати вас — наших друзів, наших сусідів, наших близьких. 

Маріуполь і Харків. Ірпінь та Миколаїв. Крим і Донбас. Ми також ніколи не пробачимо цього Володимиру Путіну. 

Багато хто у Росії запитує себе сьогодні: чи несемо ми повну відповідальність за те, що почалося 24 лютого 2022 року? Важко відповідати за всю країну. Ми можемо розповісти це так, як розуміємо самі всередині нашої редакції. 

Для нас відповідальність — це не лише гіркота та сором. І не те, як ми шкодуємо про минуле. Для нас відповідальність — це необхідність зробити щось безпосередньо зараз, аби змінити ситуацію. Якщо ми не змогли запобігти тому, що сталося, ми повинні спробувати це виправити.

«Медуза» зʼявилася, бо її засновники були категорично не згодні з тим, що відбувалося в Росії. Зокрема й з політикою Кремля щодо Криму та Донбасу. Роками російська влада намагалася знищити «Медузу» та інші незалежні ЗМІ. Нашу редакцію оголосили іноземним агентом, а потім і зовсім заблокували наш сайт. Не дивлячись на це, нас як і раніше продовжують читати мільйони. Наша головна мета сьогодні — та сама, що й раніше: дати голос людям, які перебувають у найскрутніших обставинах; людям, життя яких назавжди зруйнувала війна; людям, яких прирекли на труднощі, лихо та страждання.

Тому для нас так важливо, щоб саме українці були головними героями матеріалів «Медузи» про війну, щоб саме вони розповідали нашим читачам про те, що відбувається у їхній країні. 

Багато мешканців Росії як і раніше заперечують очевидне. Переважно вірять у те, що бачать по телевізору — адже правда жахлива. Але ми всі, громадяни Росії, зобовʼязані відчути цей жах — жах від того, що було зроблено і робиться від нашого імені. Тільки так ми зможемо — усі разом — зупинити війну. 

Наші серця — з Україною. 

Редакція «Медузи»

Обращение к украинским читателям от редакции «Медузы»

Дорогие читатели «Медузы» из Украины! 

С первого дня российского вторжения в Украину «Медуза» выступает против этой чудовищной войны. Необходимо как можно скорее остановить гибель людей. Российские войска должны уйти с территории Украины. 

Владимир Путин готовился к войне не один год, а в последние месяцы делал это на глазах у изумленного мира — но мы, как и очень многие, не верили, что он решится на это преступление. Ведь война России с Украиной — катастрофа не только для Украины, но и для России. Мы заблуждались. 

Бессмысленно гадать, что происходит в голове у Путина. Вероятно, он ненавидит украинцев, Запад считает слабым и никчемным, а россиян — людьми, которые не могут обойтись без вождя. Как бы то ни было, именно Путин принял решение, в результате которого российская армия пересекла границу с Украиной и начала убивать вас — наших друзей, наших соседей, наших близких. 

Мариуполь и Харьков. Ирпень и Николаев. Крым и Донбасс. Мы тоже никогда не простим этого Владимиру Путину. 

Многие в России сегодня задаются вопросом: несем ли мы все ответственность за то, что началось 24 февраля 2022 года? Трудно ответить за всю страну. Мы можем сказать, как понимаем это сами — в нашей редакции. Для нас ответственность — это не только горечь и стыд. И не только сожаления о прошлом. Для нас ответственность — это необходимость что-то делать прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию. Если мы не смогли предотвратить случившееся, то должны попытаться исправить. 

Когда-то «Медуза» появилась, потому что ее основатели были категорически не согласны с тем, что происходит в России. В том числе с политикой Кремля в отношении Крыма и Донбасса. Годами российские власти пытались уничтожить «Медузу» и другие независимые СМИ. Нашу редакцию объявили «иностранным агентом», а потом и вовсе заблокировали наш сайт. Несмотря на это, нас по-прежнему читают миллионы. Наша главная задача сегодня — такая же, как и прежде: дать голос людям, которые находятся в самом тяжелом положении; людям, чьи жизни навсегда перечеркнула война; людям, которых обрекли на трудности, бедствия и страдания. Поэтому нам так важно, чтобы именно украинцы были главными героями материалов «Медузы» о войне, чтобы именно они рассказывали нашим читателям о том, что происходит в их стране. 

Многие жители России по-прежнему отрицают очевидное. Предпочитают верить в то, что видят по телевизору — потому что правда чудовищна. Но мы все, граждане России, обязаны очнуться. Мы, граждане России, обязаны ужаснуться — тем, что было содеяно от нашего имени. Только так мы сможем — все вместе — остановить войну. 

Наши сердца — с Украиной.

Редакция «Медузы»

An appeal from Meduzaʼs newsroom to Ukrainian readers

Dear readers of Meduza in Ukraine!

From the very start of Russiaʼs full-scale invasion of Ukraine, Meduza has opposed this monstrous war and demanded an immediate end to the senseless loss of life. Russian troops must leave Ukrainian territory.

Vladimir Putin spent years planning this war, making his final preparations in plain sight before the very eyes of a dumbfounded world. Like many people, we believed he wouldnʼt dare commit this crime. After all, a full-scale war between Ukraine and Russia would be a disaster not just for Ukraine but also for Russia. We were wrong about the Russian president.

Itʼs pointless to try to guess what goes on inside Putinʼs head. He probably hates Ukrainians, likely considers the West to be weak and inept, and apparently believes that Russians are people who cannot survive without a great leader. Regardless, it was Putin who decided to send the Russian army over the Ukrainian border to start killing you — to start killing our friends, our neighbors, and our loved ones.

Mariupol and Kharkiv. Irpin and Mykolaiv. Crimea and the Donbas. We, too, will never forgive Vladimir Putin for this.

Many in Russia now are asking the question: Do we all bear responsibility for this invasion? Itʼs hard to answer for an entire country. We can speak only for ourselves and our newsroom. As we see it, responsibility is about more than bitterness and shame. And itʼs not just regrets about the past. For us, responsibility means the need to do something right now to change the situation. We failed to prevent this catastrophe, but we must try to fix it.

Meduzaʼs very roots go back to our founders' categorical opposition to the course of events in Russia, including our disagreement with the Kremlinʼs policies in Crimea and the Donbas. For years, the Russian authorities have tried to destroy Meduza and other independent news outlets. The government designated our publication a foreign agent and later blocked our website entirely. Despite these efforts, millions of people in Russia continue to read us. Our main task today is the same as before: to give a voice to those most vulnerable and whose lives this war has derailed and condemned to hardship, calamity, and suffering. That is why it is vital to us that our war coverage centers the experiences of Ukrainians and gives Ukrainians a platform to tell our readers about what is happening in their country.

Many people living in Russia still deny the obvious. They prefer to believe what they see on television because the truth is too horrible to accept. But the people of Russia need to wake up. The people of Russia need to be horrified by what is being done on their behalf. Working together, this is the only way we can stop the war.

Our hearts are with Ukraine.

Meduzaʼs newsroom